Search Funnels

Search Funnels הוא סט של דו"חות בגוגל אדוורדס אשר מראים לנו אופנים שונים בהם קליקים וחשיפות הובילו להמרות ברשת החיפוש של גוגל. המרות בקמפיינים של גוגל משוייכות תמיד לקליק האחרון, לפני ההמרה, אבל ה-Search Funnels נותנים לנו תובנות על החשיפות והקליקים שבאו קודם לכן, והשפיעו על הגולשים בסופו של דבר להמיר. הדו"חות מאוד מזכירים דו"חות של גוגל אנליטיקס במבנה שלהם.

איפה נמצא את ה-Search Funnels?

על מנת להגיע לדו"ח נלך אל טאב ה-conversions

ובמסך הבא, נלחץ על Search Funnels

כעת נוכל לראות שמונה סוגים של דו"חות:
Top Conversions – מציג את כל סוגי ההמרות שקיימות בחשבון (לדוגמא הרשמה לדיוור, ליד, מכירה וכדומה).
Assist Clicks and Impressions – מציג חשיפות שלא הביאו להקלקה, אבל בהמשך להן התקבלה המרה. לחשיפות האלה חשיבות מאחר והן מהוות חלק מתהליך קבלת החלטות של הגולש שמוביל לבסוף להמרה. בנוסף נוכל לראות קליקים שתרמו להמרה, אך ההמרה לא שויכה אליהם מאחר והם לא היו הקליק האחרון שהביא להמרה. ניתן לראות את הדו"ח ברמת קמפיין, אדגרופ ומילות מפתח.
Assisted Conversions – אם יש לנו סוגים שונים של המרות ניתן לראות האם ליד למשל תרם בסופו של דבר להמרת מכירה, וגם כיצד סייעו הקלקות על מילות מפתח מסוימות להביא בסופו של דבר להמרה ממילת מפתח אחרת (באמצעות Last Click). בטאב החשיפות, נוכל להבין כיצד חשיפות שלא קיבלו הקלקות תרמו להמרות. את ההבדל בין הדו"ח הזה לדו"ח האסיסטים של קליקים וחשיפות ניתן להבין באמצעות הדוגמא:
מילת מפתח 1 (קליק) > מילת מפתח 1 (קליק) > מילת מפתח 2 (קליק) > המרה
מילת מפתח 1 הביאה 2 אסיסטים של קליק, אבל אסיסט אחד של המרה. כנ"ל לגבי חשיפות.
First, Last Click Analysis – שני דו"חות שמציגים ברמת קמפיין, אדגרופ או מילת מפתח את מספר ההמרות שהגיעו מקליק ראשון או מקליק אחרון.
Top Paths – מראה את הצירופים הפופולאריים של מילים, אדגרופס או קמפיינים שהביאו לבסוף להמרה. בחירה ב-Transition מראה למשל חזרות על אותן מילים.
Time Lag – הזמן שלקח לגולש להמיר מרגע החשיפה/ קליק ראשון / קליק אחרון. ניתן לראות נתונים בימים או בשעות.
Path Length –  המספר הממוצע של קליקים או חשיפות פר יוזר שהתקבל טרם ההמרה.

כיצד ניתן לשפר את יחס ההמרה על ידי הדו"חות?

דו"חות שקל יחסית להבין איך משתמשים בהם הם למשל Path Length

הדו"ח מראה שכמחצית מההמרות התקבלה לאחר הקליק הראשון, ואילו היתר התקבלו לאחר יותר מקליק אחד. לקח בממוצע 3.63 קליקים עד להמרה.

Time Lag – כמה זמן לוקח לגולשים עד להמרה?
ניתן לראות בדוגמא כי מרבית הגולשים המירו תוך יום אחד בלבד. לעיתים במוצרים יקרים או כאלה שדורשים תהליך קבלת החלטות מורכב, נראה שמשך הזמן מהחשיפה או הקליק עד להמרה יכול גם לקחת מעל שבוע (למשל בתחום התיירות, הגולשים נכנסים, משווים ורק לאחר מספר ימים ממירים), ולרוב נראה גם יותר קליקים עד להמרה.
מהו תהליך החיפוש של הגולש?
למידה על התהליכים שקדמו להמרה באמצעות קליקים או חשיפות עוזרת לנו להבין טוב יותר את הגולשים שמבקרים באתר שלנו. מציאה למשל של מילות מפתח שתרמו להמרה כ-Assisted Click, אך לא הביאו להמרה עצמה ב-Last Click יכולה לגרום לנו להשאיר מילת מפתח בקמפיין, גם אם היא לא מביאה להמרות באופן ישיר.
שני סרטונים טובים מאוד של גוגל יכולים לעזור לנו להבין עוד יותר את עולם ה-Search Funnels

  [youtube vASqKYJKheA]

[youtube mPw3dcvHDw8]

מאמרים נוספים

האם אתם חברים בניוזלטר?

אנחנו לא שולחים ספאם – רק המון אהבה