Impression Share

Impression Share (או IS) הוא מדד שמייצג את אחוז הפעמים שהמודעה שלנו הופיעה מתוך סך כל החשיפות שהייתה יכולה לקבל. מידע זה זמין גם בקמפיינים של חיפוש וגם בתוכן, גם ברמת החשבון וגם פר קמפיין.
Lost Impressions Share הוא אחוז החשיפות שאבדו לנו כתוצאה משני גורמים:
Budget – חשיפות שלא קיבלנו עקב הגבלת התקציב. הגדלת התקציב לקמפיין תוביל להגדלת מספר החשיפות.
Rank – מדד זה מייצג חשיפות של קיבלנו עקב Ad Rank נמוך. ה-Ad Rank מורכב מציון האיכות של מילת המפתח (Quality Score)  כפול הביד שניתן לה.  העלאת הביד, שיפור המודעות ויחס ההקלקה, הוספת מילות מפתח שליליות שמקפיצות ביטויים לא רלבנטיים, בניית אדגרופס קטנים וממוקדים – כל אלה יעלו את ה-Ad Rank.
הנוסחא הבאה תוכל להסביר בבהירות את האמור לעיל:

 impression share + lost impression share (budget) + lost impression share (rank) = 100%

Lost Impressions Share שנותן את הערך N/A מציין שהוא נמוך מ-10%, ולכן לא מובהק סטטיסטית. ריצה של הקמפיינים בימים ושעות מוגבלים (למשל עם Ad Scheduling) או באזורים גאוגרפיים ספציפיים לא תפגע ב-IS, מאחר והוא מחושב רק בזמנים ואזורים בהם המודעה הייתה יכולה הופיע.
מדד נוסף שמעניין להסתכל עליו הוא Exact Match Impression Share שמציג מה היה ה-IS לו כל מילות המפתח בקמפיין היו ב-Exact. מתוך מדד זה ניתן לראות האם ההתאמות שלנו ב-broad או phrase פוגעות ב-Impression Share שהקמפיין שלנו מקבל.

איך מוצאים את ה-Impression Share?

בטאב הקמפיינים נלך ל-Columns, נלחץ על Customize Columns ונבחר את כל המדדים שמעניין אותנו לראות, נשמור, ונצפה בנתונים.

כך נראים נתונים לדוגמא בקמפיין:

מאמרים נוספים

האם אתם חברים בניוזלטר?

אנחנו לא שולחים ספאם – רק המון אהבה