שינויים במעקב אחר המרות בגוגל אדוורדס

כבר תקופה ארוכה מעקב אחר המרות מאפשר למפרסמים בגוגל אדוורדס לספור פעולות בעלות משמעות שנעשו באתר. לכל מפרסם יש את הצרכים שלו, ודרכים למדוד אותם, בהתאם למודל העסקי על פיו הוא עובד. גוגל הכניסה מינוחים חדשים כדי לחדד למפרסם את ההבדלים במדידה:
All conversions: אדוורדס יספור את כל ההמרות שהתבצעו אחרי הקליק. כך לדוגמא, אתר שניתן לבצע בו כמה פעולות, כגון מכירת נעליים וחולצות, ירצה לספור כל מכירה שהתרחשה. אם לקוח קנה 3 סוגי נעליים ושתי חולצות, גוגל יחשב חמש המרות. All conversions הוא ברירת המחדל במעקב אחר המרות.
Unique conversions: אדוורדס יספור רק המרה אחת מכל סוג שהתבצעה לאחר קליק על המודעה. באופן זה, לא יספרו מספר המכירות, אלא האם התבצעה פעולה כלשהי, כגון השארת ליד. לדוגמא, באתר המציע הלוואות ומשכנתאות, והמרה נחשבת בו  מילוי טופס, אם לקוח מילא שתי בקשות להלוואות בסכומים שונים, וטופס אחד למשכנתא, הוא יספר רק כשתי המרות (מילוי טופס הלוואה ומילוי טופס משכנתא).
ניתן לשלב בין שני סוגי ההמרות האלה בחשבון אדוורדס יחיד, כך שמכירות תוכלנה למשל להספר כ-All conversions ומילוי טופס לידד יספר כ-Unique conversion. אם קליק על מודעה הביא לשתי מכירות ושני לידים, תספרנה סך הכל שלוש המרות (אחת לכל מכירה, ואחת ייעודית לליד).
דו"ח חדש שגוגל מציגה לנו נקרא Repeat rate: משמעותו all conversions / unique conversions
כלומר – מספר ממוצע של המרות מקליק אחד. כך ניתן לחשב לדוגמא את מספר המכירות הממוצע של לקוחות לאורך תקופת זמן מוגדרת.

המונח שנקרא בעבר (Conversions (1-per-click יקרא כעת Converted clicks ויציג קליקים שהביאו להמרה אחת או יותר.
המונח שנקרא בעבר (Conversions (Many-per-click יקרא כעת Conversions ויציג המרות על פי מה שהוגדר בחשבון (All או Unique).

מאמרים נוספים

האם אתם חברים בניוזלטר?

אנחנו לא שולחים ספאם – רק המון אהבה